FÖRELÄSNINGAR OM EMPATI FÖR ALLA

EMPATIPIONJÄREN, FÖRFATTAREN OCH BERÄTTAREN

Michael Dahl är empatipionjären som gjort till sin mission att lyfta upp empati som en god affär. Han gör det i ord och bild med fakta och findings varvade med målande exempel, personliga episoder, humor och konkreta tips.

Han är författare av boken Empati är en god affär – att bygga hållbart värde för alla parter samt står bakom tävlingen Empati Grand Prix™ och Kundempati Index™ som har undersökt över hundra ledande företag.

Syftet som driver Michael, är att förmedla att empati är en god affär för alla parter, från företaget och medarbetarna till kunder och partners – och i förlängningen samhället i stort.

Och framförallt att företag genom att utveckla sin empati skapar både ett högre affärsvärde för ägarna och ett större relationsvärde för kunderna. – Det vill säga att empati är din viktigaste tillgång och att du måste vårda och utveckla den.

Michaels föreläsningar är för alla som arbetar med affärer, kundkontakter och människor i sitt arbete. Han är i grunden strategikonsult med fokus på att hjälpa företag att bygga värde genom insikter, strategier och starka koncept, och han erbjuder även skräddarsydda workshops.

föreläsningar FYLLDA med insikter och inspiration

Vad handlar kundempati om? – Varför är empati en god affär?

Det skrivs mycket internationellt om empati som en del av framgångsrik företagsledning. – Men vad handlar det i korthet om?

I denna kompakta föreläsning sammanfattar Michael hörnstenarna för E.M.P.A.T.I.©. Han gör det rappt med skärpa i tanken och glimten i ögat genom konkreta exempel från sin bok  Empati är en god affär – att bygga hållbart värde för alla parter. 

(Ca 18-25 min)

WHY – varför ska du mäta ditt företags kundempati?

Lyssna på Michael Dahl som har tagit fram analysmetoden Kundempati Index™. Han har undersökt och analyserat över 100 ledande svenska företag och berättar varför kundempati är en strategisk fråga och en god affär.

Han gör det metodiskt och koncentrerat med hjälp av sex key findings om kundempati och kundinsikter.

 (Ca 10 min)

E.M.P.A.T.I.© – de sex hörnstenarna för en empatisk god affär

Empati är en strategisk konkurrensfördel som inte går att plagiera. I denna föreläsning beskriver och flätar Michael ihop de sex hörnstenarna E.M.P.A.T.I. som bygger en empatisk totalupplevelse.

Han gör det med fakta och målande exempel samt personliga episoder hela vägen från Stockholm till Buenos Aires och Kapstaden, kryddade med en god portion humor.

Med dig hem får du insikter, inspiration, arbetsmetoder och konkreta råd.

(Från ca 30 till 50 min)

12 GYLLENE REGLER FÖR ATT SKAPA ETT EMPATISKT FÖRETAG

Från sin bok Empati är en god affär – att bygga hållbart värde för alla parter bjuder Michael på konkreta råd, tumregler och tyngdlagar. Byggstenar du behöver för att bygga en empatisk organisation som arbetar kundfokuserat samt skapar tillit och hållbara äkta kundrelationer.

Under föreläsningen målar han fram de gyllene reglerna med hjälp av ett flertal exempel. Med dig hem får du tolv tydliga regler och konkreta råd kryddade med en rejäl portion humor.

(Alla 12 regler ca 40-45 min – eller 6 regler drygt 20 min)

Hur kundempatiskA är NI? – Är ni en hund eller Gekko?

Kunderna delar varje dag in företag i empatiska och oempatiska, sköna och osköna. I bästa fall blir du utvald, eller så blir du skoningslöst bortvald (och oftast dessutom för en lång tid framåt).

Under föreläsningen presenterar Michael med hjälp av ett antal sköna och osköna exempel samt en målande modell hur ett antal bättre eller sämre ”empatipositioner” kan se ut.

(10-20 min)

Att sätta nya glasögon på företaget – kundens glasögon!

Uttrycket ”Att sätta nya glasögon på kunden” hör vi ofta. Men egentligen är det ju företaget som borde sätta på sig kundens glasögon.

Under en kort underhållande föreläsning ger Michael ett antal exempel från flygbolagsvärlden där rätta brillor saknats.

Ni kommer också att få lära er att pilotglasögon inte alltid får flygbolag att landa rätt.

Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts!

(10-20 min)

Därför bör du boka en föreläsning med Michael Dahl

Empati är en avgörande framgångsfaktor för företagets tillväxt och lönsamhet – och allt börjar och slutar med kundens upplevelse av ditt företag och er empati.

Enligt en stor studie är empati det området som innebär den största utmaningen för svenska företag.

Men:

  • Ni känner att ni borde få veta mer – men var börja?
  • Ni vill tillföra insikter, inspiration och energi – och få igång tankarna.
  • Ni kommer tillbaka från föreläsningen med nya tankar, insikter och inspiration
  • Ni får med er nyttiga reflektioner, konkreta idéer och verktyg med hur man kan göra och komma igång.

Michael tar ett brett och konkret grepp som kopplar det till aktuella sammanhanget – och gör det på ett lättsamt personligt sätt med humor och värme.

Nyfiken att höra mer? – Hör av dig på Michael Dahl (at) indexhouse.se, så tar vi en diskussion med utgångspunkt från din situation och dina behov!

REFERENSER

Michael Dahl höll i en inspirerande föreläsning för medlemmarna i Marknadsföreningen i Uppsala. Med professionalism och humor, personliga erfarenheter och kompetens fick vi konkreta tips på hur vi kan bygga en empatisk organisation som arbetar kundfokuserat och lönsamt. Han var lyhörd och engagerade publiken. Vi blev påminda om att det krävs hjärta, hjärna och gärning för att vara empatisk. Det var en insiktsfull föreläsning med tips att direkt implementera i vårt fortsatta arbete.

Kontakten med Michael inför föreläsningen flöt på smidigt, han återkopplade snabbt, var trevlig och flexibel. Att han har många års erfarenhet, genuint intresse och kunskap inom ämnet kom fram både i kommunikationen med honom och presentationen på scen.

– Vedrana Ilic, styrelseordförande Marknadsföreningen i Uppsala.